Thư viện video
 • x2
 • x3
 • x1
 • x5
 • x6
 • x4
 • x7
 • x8
 • x9
 • x10
 • x12
 • x11
<a href="/gioi-thieu" title="Giới thiệu" rel="dofollow">Giới thiệu</a>
Năm 1945 cách mạng tháng Tám thành công, Bác Hồ kêu gọi cả nước cùng nhau diệt giặc dốt, giặc đói, giặc ngoại xâm. Lúc đó, người dân cả nước cũng như quê hương xã Tân Phong huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình người biết chữ rất ít, con em không có người dạy, trường lớp cũng không có để học. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, khắp nơi người biết chữ dạy người ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 10