CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG

I. Chi bộ Đảng

- Tổng số Đảng viên: 19

- Bí thư chi bộ: Nguyễn Thị Xuyên – HT nhà trường

- Phó bí thư chi bộ: Ngô Trọng Khoa - GV

- Chi ủy viên: Bùi Thị Minh Hồng – PHT nhà trường


II. Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Xuyên

Ngày sinh: 04/07/1973

Nơi sinh: Tân Phong – Vũ Thư – Thái Bình

Năm vào nghành: 1993

Ngày vào Đảng: 03/02/1996

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư Phạm

Trình độ chính trị: Trung cấp

Phó HiệuTrưởng: Bùi Thị Minh Hồng

Ngày sinh: 05/10/1970

Nơi sinh: Vũ Vân – Vũ Thư – Thái Bình

Năm vào nghành: 1995

Ngày vào Đảng: 28/11/1998

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư Phạm

Trình độ chính trị: Trung cấp

III. Công đoàn:

Tổng số Đoàn viên công đoàn: 32

 Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Thúy Nga

Các ủy viên BCHCĐ

            + Vũ Thị Huế

 + Phạm Thị Tho

 IV. Chi Đoàn

Tổng số đoàn viên : 13 đ/c

 - Bí thư chi đoàn: Phạm Thị Hoài

 - Phó bí thư chi đoàn: Phạm Thị Phương

 V. Các tổ chuyên môn 

          + Tổ 1               Tổ trưởng: Nguyễn Thị Anh Đào

          +Tổ 2                     Tổ trưởng: Vũ Thị Huế

          + Tổ 3                    Tổ trưởng: Trần Thị Thơ

          + Tổ 4                    Tổ trưởng: Vũ Cảnh Tiêu

          + Tổ 5                    Tổ trưởng: Phạm Thị Nhàn 

          + Tổ Văn phòng     Tổ trưởng: Bùi Thị Nhị

 

Tác giả: Nguyễn Thị Xuyên

Bài viết liên quan