TRƯỜNG TH TÂN PHONG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUYÊN ĐỀ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CỤM. NĂM HỌC 2020 - 2021

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Trường Tiểu học Tân Phong vinh dự được đón các thầy cô giáo trong cụm Tiểu học Minh Lãng về dự giờ chuyên đề cấp cụm.

 

Bài viết liên quan