ĐỘI TUYỂN THỂ THAO TRƯỜNG TH TÂN PHONG THAM GIA HỘI KHỎE CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020 - 2021

Theo lời kêu gọi của Bác Hồ toàn dân tập thể dục. Trường TH Tân Phong bên cạnh giáo dục văn hóa cho học sinh luôn chú trọng đến bồi dưỡng sức khỏe thể lực cho các em học sinh.

Năm trường cũng có các đội tuyển tham gia thi đấu thể dục thể thao do huyện, tỉnh tổ chức và đạt được  nhiều thành tích cao.

 

Bài viết liên quan